بابک صدرایی
به سایت من خوش آمدید

وزیر شعار یا وزیر خودرو

babaksadraei
68
babaksadraei
babaksadraei
ادامه مطلب
تحریم؛ مانعی برای رشد تولید خودرو/ ساخت ۱/۵ میلیون دستگاه خودرو غیر قابل اجراست