متخصص و کارشناس صنعت خودرو

مصاحبه رسانه سپهر صدا و سیما با مهندس بابک صدرایی در رابطه با صنعت خودرو

مصاحبه رسانه سپهر صدا و سیما