بابک صدرایی
به سایت من خوش آمدید
مرور رده

اخبار

اولویت‌های صنعت خودرو کشور چیست؟

همان‌طور که در یادداشت مرتضی شفیعی از مدیران ارشد صنعت خودرو کشورمان گفتیم بعد از انتخاب رئیس‌جمهور هشتم و رئیس دولت سیزدهم در سری یادداشت‌هایی به بررسی اولویت‌های صنعت خودرو کشور می‌پردازیم.