متخصص و کارشناس صنعت خودرو
مرور برچسب

کمبود قطعه در تولید خودروهای چینی

کمبود قطعه در تولید خودروهای چینی

بابک صدرایی کارشناس بازار خودرو می گوید: خودروهای چینی به دلیل عدم بازگشایی اعتبارات بانکی با کمبود قطعه رو به رو هستند. همین موضوع باعث شده که تولید آنها بیش از 50 درصد با افت مواجه باشد.  کارشناس بازار خودرو ، بابک صدرایی می گوید:…