بابک صدرایی
به سایت من خوش آمدید

مصاحبه تلویزیون TRT WORLD با بابک صدرایی

187
ادامه مطلب
بالنده شدن صنعت خودروسازی در گرو رقابتی شدن است